Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kasiat Manfaat Qosam Barhatihin

Belajar ilmu rohani di butuhkan banyak sekali pengatehuan serta pengalaman dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi , untuk itu pentingnya seorang guru dan kesucian hati sebelum mempelajari . Kita berhubungan dengan mahkluk beda alam di sekitar kita kegagalan sekecil apapun dalam mempelajari ilmu rohani akan beresiko sangat besar pada pelakunya , bisa hilang ingatan, hilang nyawanya bahkan bisa hilang imanya . Untuk itu , sebelum mempelajari ilmu kerohanian , ada baiknya harus banyak baca-baca tentang seputar ilmu kerohanian . Serta banyak kenal dengan guru-guru yang telah mendalami ilmu tersebut . Dalam kerohanian banyak sekali cabangnya , kita juga di tuntut untuk mawas diri saat perbedaan keyakinan,pengamalan dan lain sebagainya . Allah maha pengasih dan penyayang mahluknya , mempelajari ilmu untuk mendekatkan diri kepadanya pasti di tolong olehnya , banyak sekali cara Allah memberi petunjuk pada hambanya , bisa jadi lantaran belajar ilmu rohani ini , banyak manusia yang lebih mengenal dan lebih yakin kebesaran Allah , walau banyak aral melinatng yang menghalangi bahkan mungkin cobaan yang tak segan-segan membrendeli iman karena kurangnya pengetahuan .

Kasiat Manfaat Khosam Barhatihin ini hanya salah satu amalan dari sekian banyak amalan ilmu kebatinan . Untuk sekedar tahu tentang Ilmu ini atau setidaknya hapal dan pernah dengar namanya Khosam Barhatihin . Sebagai bekal , saat bertemu atau silaturhami ke seorang Guru , bisa bertanya dan meminta penjelasan yang lebih Komplit . Hingga kita datang padanya tidak dalam kondisi buta . Tapi memang ada yang di pertanyakan .


QOSAM ASMA’ BARHATIHIN
Qosam ini saya ambil dari kitab Durrotul Bahiyyah Fi Jami’il Asrori Ar-Ruhaniyyati ( Mutiara Yang Bagus pada semua Rahasia2 Golongan Ruhanny ) kepunyaan Syeikh Ali Bin Muhammad At-Tonda i, Qosam Asma’ Barhatihin Banyak sekali versi seperti Asma’ Sungai Rajeh, Insya Alloh saya terbitkan versi-versi yg Lain : seperti  

Versi Al-Imam Syamsudin Al-Bahnasawy, 
Versi Syeikh Al-Ustadz Nasiruddin Al-Maghozy, 
Versi Al-Ustadz Al-Kabir Jamaluddin Al-Qoyrowany, 
Versi Syeikh Al-Ustadz Abu Abdillah Al-Faasy, 
Versi Al-Imam Abul ‘Abbas Al-Mursy,Versi Syeikh Al-Ustadz Al -Kusyni,
Dan yg saya terbitkan ini adalah versi Syeikh Al-Ustadz ‘Ali bin Muhammad At-Tondata i, masing-masing Versi mempunyai kelebihan masing-masing inilah Qosam Asma’ Barhatihin dari daerah HadroMaut Yaman selatan :

BISMILLAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIMIR ROHMANIR ROHIMI BI ‘IZZATI BARHATIHIN 2 X,KARIRIN 2 X,TATLIHIN 2 X, TOURONIN 2 X, MAZZALIN 2X, BAZZALIN 2X, TARQOBIN 2X, BARHASYIN 2X, GHOLMASYIN 2 X, KHUTIRIN 2 X, QOLNAHUDIN 2 X, BARSYANIN 2 X, KADZHIRIN 2X, NAMUSYALAKHIN 2 X, BARHAYULAN 2 X, BASKAYLAKHIN 2 X, QOZMAZIN 2 X, ANGOLULAYTIN 2X, QOBROTIN 2X, GHOYAHA 2 X, KAYDAHULA 2X, SYAMKHOHIRIN 2 X, SYAMKHOOHIIRIN 2 X, SYAMHAAHIRIN 2X, SYAMHAHIIRIN 2 X, BIKAHTUNAYHIN 2 X, BASYARISYIN 2 X, TUNISYIN 2X, NAMUKHIN 2X, SYAMKHO HUWA BARUKHIN 2 X, NURUN 2 X, SUBBUHUN 2 X, QUDDUSUN 2 X, 

ROBBANA WA ROBBUL MALAIKATI WAR RUHI AJIIBUU AYYUHAL ARWAHAR RUHANIYYATI BIHAQQI HADZAL ‘AHDIS SYARIFI ALAIKUM WA TO’ATUHU LADAYKUM WA AWFUU BI ‘AHDILLAHI IDZA ‘AHADTUM WA LA TANQUDUUL AYMANA BA’DA TAUKIDIHA WA QOD JA’ALTUMULLOHA ‘ALAIKUM KAFIILA INNALLOHA YA’LAMU MA TAF’ALUUNA, FA MAN NAKSA FA INNAMA YANKUSU ‘ALA NAFSIHI WA MAN AWFA BIMA ‘AHADA ALAIHULLOHA FA SAYU’TIHI AJRON ‘ADZIMA , AYNAMA TAKUNUU YA’TI BIKUMULLOHU JAMI’AN INNALLOHA A’LA KULLI SAY IN QODIRUN WA HUWA ‘ALA JAM’IHIM IDZA YASYA U QODIRUN IN KANAT ILLA SOYHATAN WAHIDATAN FA IDZA HUM JAMII’IL LADAYNA MUHDORUN AJIIBUU YA MA’ASIROL ARWAHIR RUHANIYYATI WAL MULUKIL KIROMIT TOHIROTIZ ZAKIYYATI WAL ASKHOSIL JAWHARIYYATI WAL ASBAHIN NURONIYYATI IHBITUU ‘ALAL MULUKIL ARDIYYATI WA TAWAKKALUU BI JALBIL MANAFI’I ILAYYA WA DAF’IL MADORI ANNI WA AMMAN TUHITU BIHI SYAFQOTI BI HAQQI ISMILLAHIL ADZIMIL A’DZOMI ALLADZI AWWALUHU ALIN WA AKHIRUHU ALIN WA HUWA ALIN SYAL’IN YA’WIN YAUBAYHIN, BAYHIN, YAHIN YAHIN AYAHIN AYAHIN AHIN AHIN AHIN AHIN WAHIN WAHIN BITAKHIN BITAKFALIN BI SO’YIN KA’YIN YA’YIN MAMYALIN MUTI’IN LAKA YA ALIN MA A’DZOMA ISMUKA RUHUN WA ‘ASOHU ILLA WA QOSSOT JANAHAHU WA SO’IQO WAKHTAROQO IS’IQ YA ALIN JALLA ZARYALIN WA DZARYALIN AHTARIQU MAN ‘ASO ISMAKA YA ALLOHU AQSAMTU WA ‘AZAMTU ALAIKUM BI ‘ALIMIL GHOYBI WAS SAHADATIL KABIRI L MUTA’ALI WA BIL ISMILLADZI TA’AHADTUM BIHI INDA BABIL HAYKALIL KABIRI WA HUWA BA’LASYAQOSYIN 2 X, MAHROQOSYIN 2 X, AQSYAMAQOSYIN 2 X, SYAQMUNAHASYIN 2 X, WA MAN YU’RIDAN DZIKRI ROBBIHI YASLUKHU ‘AZABAN SO’ADA WA BIHAQQI AHYAN SYAROHIYAN BAROHIYAN ADUNAYA ASBAUTI ALI SYADAYA WA BISIRRI BATODIN AJHAZATIN FALA UQSIMU BI MAWAQI’IN NUJUMI WA INNAHU LA QOSAMUL LAUTA’LAMUUNA ADZIMUN INNAHU MIN SULAIMANA WA INNAHU BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI ALLA TA’LUU ‘ALYYA WA’TUNII MUSLIMIINA MASRU’IINA TOI’IINA LI ASMAILLAHI ROBBIL ‘ALAMINA WA MAN YUZIG MINHUM AN AMRINA UDZIQHU MIN ‘ADZABIS SA’IRI YA QOUMANA AJIIBU DA’IYALOHI WA AMINUU BIHI YAGFIR LAKUM MIN DZUNUBIKUM WA YUJIRKUM MIN ADZABIN ALIIMIN WA MAN LA YUJIB DAIYALLOHI FA LAYSA BI MU’JIZIN FIL ARDI WA LAYSA LAHU MIN DUUNIHI AULIAI ULAIKA FI DOLALIN MUBIININ WA KHUSIRO LISULAIMANA JUNUDUHU MINAL JINNI WAL INSI WAT TOYRI FAHUM YU JA’UUNA WA HASARNAHUM FA LAM NUGODIR MIN HUM AHADA WA QOLUU SAMI’NA WA ATO’NA GUFRONAKA ROBBANA WA ILAIKAL MASIRU HAYYAN HAYYAN ALUHAN ALUHAN AL AJALU AL AJALU AS SA’ATU AS SA’ATU BAROKALLOHU FIKUM WA ALAIKUM.
( ASMA’ BARHATIHIN )

Di riwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibni Ali Al-Buuny di dalam kitabnya Manba’u Usulil Hikmah,Sesungguhnya Asma’ Barhatihin merupakan Qosam yang sangat agung dari jaman terdahulu, Para Ulama ulama terdahulu memberikan nama A’hdul Qodim ( perjanjian lama/kitab taurat ), Misaqul A’dzim ( perjanjian yang agung ), Sirrul Masun ( rahasia yang terjaga ), Kibritul Ahmar ( Merah Delima ).
Asma’ Barhatihin merupakan pegangan para Hukama’ ( Ahli-ahli hikmah ) terdahulu yang kemudian berlanjut kepada Nabi Sulaiman A.S, Asif bin Barkhoya, Alhakim Qolfatoyrusyin,kemudian kepada para murid-muridnya (Alhakim Qolfatoyrusyin) yang sampai kepada kita pada hari ini Asma’ Barhatihin merupakan Qosam Agung yang tidak akan melanggar dengan Qosam ini para Malaikat dan yang tidak akan menentangnya para Jin, I’frit, marid, Syetan, Asma’ Barhatihin merupakan Qosam mulia dan agung yang banyak sekali keberkahannya yang lebih hebat dari Azimah-azimah dan Qosam-qosam lainnya , Qosam ini bisa digunakan dalam semua amal seperti, Menurunkan Malaikat, menghadirkan A’wan ( golongan khodam),menarik kebaikan,mencegah keburukan,mengusir,mengalahkan,halimunan,menampakkan sesuatu yg tesembunyi, dan semua perkara2 yang di kehendaki oleh manusia dari hal -hal yg baik dan yang buruk, Barang siapa yang membaca Asma’ ini pada waktu apa saja dengan keadaan suci dari najis baik badan,pakaian,tempat disertai mewangikan tempat,badan,pakaian, kemudian membaca Asma’ barhatihin di depan wadah/bejana yang di isi air yang bersih atau di baca pada cermin yang bening ( kaca benggala ) maka akan hadir para khoddam asma’ ini yang akan menjawab segala macam pertanyaan yang anda tanyakan, Asma barhatihin adalah pangkalnya ilmu-ilmu ruhanny serta pokoknya Ilmu hikmah maka barang siapa yang mengetahuinya maka orang tsb akan menjadi kaya dari yang lainnya dengan wasilah asma’ ini, Asma’ Barhatihin mempunyai 28 isim yang mengikuti kepada 28 huruf Hijaiyyah dan 28 tempat turunnya bulan, tiap – tiap isim mempunyai huruf dan manazil (tempat turunnya) bulan.

1. BARHATIHIN adalah isim untuk huruf Alif dgn Manazil Nuthu yang artinya dalam bahasa arab adalah Quddusun, namun sebahagian Ulama mengartikan Subbuhun.

Khasiat Isim Barhatihin
1. Barang siapa yang menulis isim BARHATIHIN 35x pada wadah yang bersih kemudian tulisannya di hapus dengan air yang airnya diminumkan pada seorang wanita yang susah melahirkan, maka akan melahirkan seketika.
2. Apabila Isim Barhatihin di baca rutin oleh orang yang lagi di timpa kesempitan Rizqi setiap hari 100x, maka tidak akan lebih dari 40 hari kecuali Alloh telah membukakan baginya pintu kekayaan.
3. Apabila Isim Barhatihin di tulis pada telapak tangan sebelah kana kemudian di jilat dengan air ludahnya, maka orang tsb senantiasa hafal dengan apa-apa yang di dengar dan tidak akan lupa.

2. KARIRIN adalah Isim untuk Ba dengan Manazil Batin yang artinya dalam bahasa arab adalah Ilahu kulli Syaiin ( Tuhannya segala sesuatu ) Ulama yang lain mengartikan Ya Allohu

Khasiat Isim KARIRIN
1. Barang siapa yang mendawamkan membaca Isim KARIRIN setiap malam 100x maka dia dapat berkumpul dengan golongan Jin secara terlihat oleh mata yang sewaktu-waktu jin tersebut akan menjadi pembantunya (Khodam).
2. Barang siapa yang menulis isim Karirin 11x pada kertas kemudian diletakkan kertas tsb pada harta / rumah maka tidak akan di masuki pencuri.
3. Barang siapa yang menulis isim karirin 17x pada bejana yang bersih kemudian dihapus dengan air yg bersih lalu airnya di basuhkan pada kedua mata yang rabun selama 3 hari dgn izin alloh matanya akan kembali terang dan kuat.
4. Barang siapa yang menulis dua isim yaitu BARHATIHIN KARIRIN pada makanan menulisnya memakai ludahnya, kemudian makanan tersebut di hidangkan kepada seseorang, maka akan menetap cintanya di dalam hatinya,begitu juga apabila di bacakan kedua isim pada makanan/minuman, lalu di kasihkan pada seseorang maka hasilnya sama seperti yang di atas.
5. Brang siapa yang mengukir dua isim yaitu BARHATIHIN KARIRIN pada ranting pohon delima kemudian di bawa ranting tsb oleh perempuan jomblo maka dia akan segera di lamar dengan cepat
6. Apabila 2 isim ini di tulis pada dagangan yang tidak laku , maka dagangan tersebut akan laku dengan untung yang banyak.

Demikian penjelasan singkat tentang Qosam Barhatihin , sebenarnya masih sangat panjang sekali untuk di jelaskan , tapi karena keterbatasan waktu serta pengetahuan penulis tentang ini , maka saya cukupkan sampai di sini menulis tentang Barhtihin ini . Nanti jika ada waktu dan kesempatan akan kita lanjutkan . Sekali lagi , ini hanyalah sebagai pengetahuan , jika anda ingin mengamalkan maka carilah guru yang memandu , jangan amalkan ilmu ini tanpa panduan seorang guru .