Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cara Memanggil Khodaam Surat Al-Ihklas

Berikut ini adalah panduan cara memanggil khodam surat ihklas yang bernama Syeihk Abdul Wahid , kegunaan khodam ini adalah bisa di mintai bantuan untuk mendatangkan Hajat kita . Terkait hukum menggunakan Khodam , bisa di baca di artikel " Seputar Ilmu Khodam " Saya tidak akan mebahas panjang lebar tentang khodam , terlepas dari berbagai perbedaan yang mengiringinya . Kita akan membahas tentang Bagaimana cara Memanggil Khodam Surat Al-ihklas . Sebagai Berikut :

RIYADHOH AL-IKHLAS
(Dengan Bait Jaljalut Qubro)
WA YA ROBBI BIL IKHLASI KHOLLIS QULABANA
MINAS SYIRKI WAL ‘ISYANI HAQQON TAKHOLLASOT
Barang siapa yang senantiasa membaca Bait di atas 4 x Ba’da Sholat Fardhu, Maka dia akan menjadi seorang yg ahli kebaikan , kebahagian dan sampai derajatnya pada derajat Aulia Yang Ma’rifat.
Di dalam Bait ini mempunyai Rahasia surat Al-Ikhlas yang agung maka barang siapa yang membacanya 1002 x tiap malam disertai membaca Baitnya ( Tiap Al-Ikhlas 1x Baitnya 1x ), Membacanya haruslah suci badan ,Pakaian ,Tempat disertai berpuasa pada waktu siang nya dan berbuka dengan tidak makan makanan yang bernyawa yang di mulai pada hari selasa , Setiap anda selesai membaca Qulhu ; baitnya 1002 x kemudian bacalah Azimah di bawah ini 21 x inilah Azimahnya :
BISMILLAHIL WAHIDIL AHADIL FARDIS SOMADIL LADZI ROFA’S SAMAWATI BI GHOIRI ‘AMADIN WA JA’ALAL ARDO MIHADA WA KHOLAQOL KHOLQO WA AHSOHUM ADADA WA MINHUM ARWAHUN WA NUFUSUN MIN GHOIRI AJSADIN WA MINHUM ARWAHUN WA NUFUSUN WA AJSADUN KHOLAQOHUMBI QUDROTIHI WA AMADDAHUM BI HIKMATIHI FA HUWA ROBBU KULLI SAY IN ‘AZZA MAN YAKHOFUHU WA YARJUHU WA YAQSUDUHU AJIIBUU YA KHUDDAMU ( QUL HUWALLOHU AHADU ) BI ‘IZZATIL LAHIL WAHIDIL AHADIL FARDIS SOMADIL LADZI LAM YALID WA LAM YULADU WA LAM YAKUN LAHU KUFUWAN AHADU UHDURUU WA LA TA’JIZUU WA LA YATAKHOLLAFU MINKUM AHADUN ISMA’UU WA ATI’UU WA LA TATA’AKHORUU WA LA YATAJARRODU ‘ALAINA MINKUM AHADUN BI HAQQI ( QUL HUWALLOHU AHADU ALLOHUS SOMADU LAM YALID WA LAM YULAD WA LAM YAKUN LAHU KUFUWAN AHADU ) UHDURUU BI HAQQIL MALIKIN NAFIDZI AMRUHU ALIKUM ASSAYYIDU ABDUL WAHIDU ALUHAN ALUHAN AL AJALU AL AJALU AS SA’ATU AS SA’ATU HAYYAN HAYYAN AYYUHAS SAYYIDUL JALILU HABIBUL MUWAHHIDINA AJIB YA ABDAL WAHIDI BIL WAHIDIL AHADI WA KUN AUNAN LII ‘ALA MA URIDU BAROKALLOHU FIKA WA ‘ALAIKA WA ZADAKA NURON ‘ALA NURIN WA DHO’AFA LAKAL UJURO.
Maka pada malam ke 3 yaitu malam Jum’at akan hadir ke hadapan anda seorang Khodam dari Surat al-Ikhlas yg bernama Syeikh Abdul Wahid yang mengucapkan salam pada anda maka balaslah salamnya dan dia akan melaksanakan apa-apa yang menjadi hajat anda.

Demikian urain tentang Riyadoh Surat Al-Ihklas yang bisa saya sampaikan . Jangan jadikan artikel ini satu-satunya acuan dalam mengamalkan ilmu kebatinan , jangan gunakan amalan ini tanpa bimbingan seorang guru yang ahli . Tulisan ini hanya sebagai menambah pengetahuan saja , tidak untuk merubah sebuah keyakinan yang telah ada . Terimkasih .