Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sejarah Riyadoh Do'a Wasyamsi Waduhaha

Di jaman modern ini banyak sekali manusia yang lupa bahkan tidak percaya dengan adanya kekuatan Ghaib di luar kekuatan akal manusia . Manusia mendewakan akal, menuhakan rasio dan menganggap ajaran tuhan hanyalah bualan dan kayalan . padahal jika kita mau merenung sebentar saja dengan ketulusan hati maka sesungguhnya kita di kelilingi oleh sebuah ciptaan yang maha canggih . Lihat cara Allah memebuat terang bumi , lihat cara Allah membakar matahari, Lihat cara Allah membuat malam, Lihat cara Allah membuat manusia di paksa tidur bahkan nyaris sebagian besar aktifitas di bumi ini tergantung pada Matahari .Maha simpel dan tidak ribet serta tidak perlu banyak tetebengek yang bikin pusing kepala . Sampai detik inipun belum ada satupun nyamuk buatan manusia , padahal itu sudah jelas tantangan Allah dalam kitab suci Alquran. Demikian pembukaan singkat terkait keajaiban Al-quran jika di banding dengan kemajuan teknologi yang sekarang .Adapaun masalah Al-qur'an juga punya kekuatan Ghaib adalah di temukanya Kasiat yang sangat besar dari salah satu Surat pendek di Al-qur'an , yaitu surat wasyamsi waduhaha . Berikut ini adalah sejarahnya .

Diriwayatkan di dalam kitab Syumusul Anwar halaman 49 didalam bab ” Menggunakan Do’a Wasy Syamsi Wa duhaha “, Bahwa Muallaf kitab ( Penyusun kitab Syumusul Anwar ) yaitu Syeikh Ibnu Haji At-Tilmisani Al-Maghribi menceritakan betapa susahnya mendapatkan do’a ini, inilah kisahnya yang di terjemahkan langsung dari kitabnya tanpa di potong ( Asli ) atau di tambah

Berkata Syeikh Ibnu Haji At-Tilmisani Al-Maghribi

” Ketahuilah wahai saudaraku yang membaca kitabku ( Syumusul Anwar ) Sesungguhnya do’a ini penuh dengan keberkahan dan mustajab aku mencarinya do’a ini selama 10 tahun dan aku terus mencari do’a ini merupakan do’a yang paling aku cintai dengan puncaknya kecintaan sehingga aku terus mencari yang akhirnya kudapatkan do’a ini dari seorang Syeikh yang berasal dari Iraq tepatnya di kota Baghdad ( Menurut para Ulama’ Syeikh Abdul Qodir Al-Zailani ) Syeikh ini banyak sekali mengerjakan pekerjaan Khowariqul ‘Adah ( Adat diluar kebiasaan Manusia ) Aku bertemu dengan Syeikh ini setelah aku ber Riyadhoh yang sangat panjang, setelah aku bertemu dengannya maka akupun membahas didalam masalah ilmu denganya lalu Syeikh tersebut berkata kepadaku ” Di dalam Ilmu terletak berbagai macam ke ajaiban – ajaiban dan ke anehan “, Akupun berkata padanya ” Demi Alloh tampak kanlah kepadaku sesuatu dari keajaiban ilmu “, Maka syeikh tsb berkata kepadaku ”Apabila engkau dapat merahasiakannya marilah kita pergi niscaya engkau akan melihat dari keajaiban-keajaiban ilmu”
Maka tatkala kami dalam pergi dalam suatu perjalanan yang sangat sebentar tiba-tiba kami telah sampai di suatu kota yang di dalamnya terdapat satu pulau yang berwarna putih akupun belum pernah melihat pulau seindah itu sebelumnya, di dalam pulau tersebut terdapat putri-putri dari para raja jin, Maka akupun merasa takut atas diriku tatkala aku melihat yang demikian itu, Maka Syeikh tersebut berkata kepadaku ” Bukankah engkau ingin mencari dan menyaksikan dari ke ajaiban-ke ajaiban ilmu ? ” , Lalu Syeikh tersebut berucap dengan ucapan yang tidak aku fahami sama sekali ( Membaca Azimah biasanya dengan bahasa Suryani/ Ibroni ), maka tiba – tiba di sekeliling kami menjadi biasa lagi seperti sedia kala ( kembali ke alam Manusia ) dengan badan basah dipenuhi Air.

Maka Akupun berkata pada Syeikh tersebut ” Dengan cara apa engkau dapatkan Ilmu ini ” Maka Syeikh pun menjawab ” Sesungguhnya aku akan mengajarkannya kepadamu apabila engkau sanggup untuk merahasiakannya Ilmu ini, Sesungguhnya yang engkau lihat tadi adanya pada Do’a Surat WAS SAMSI WA DUHAHA ” , Kemudian akupun meminta darinya agar mengajarkan Do’a tersebut kepadaku dan Dan Syeikh berkata padaku ” Tentu aku akan mengajarkannya padamu setelah engkau menetap beberapa waktu denganku ” , Maka akupun menetap dan berkhidmat kepadanya selama 5 tahun, setelah itu Syeikh tersebut mengambil sumpah dan janji agar aku tidak memperlihatkan/mengajarkan Do’a ini kecuali kepada orang yang bertaqwa kepada Alloh, Lalu syeikh tersebut mengajarkannya kepadaku dan akupun bersungguh – sungguh di dalam beriyadhoh do’a ini sehingga aku sampai dan melihat pada rahasia – rahasia yang tersimpan di dalam do’a ini, Maka akupun menjaganya do’a ini dari seseorang pun ( Tidak mengajarkannya pada yang lain ).

Maka tatkala aku melihat pada rambutku yang telah di penuhi oleh Uban dan memanggilku Hatif dari yang haq ( Suara tanpa wujud ), akupun mengetahui bahwa Maut akan mendatangiku dalam waktu dekat, maka akupun Memohon kepada Alloh dengan beristikhoroh agar Alloh memberikan pertolongannya kepadaku untuk menyusun Kitab ini ( Syumusul Anwar Fi Kunuzil Asror ) dan aku memohon izin kepada alloh agar Do’a ini bisa disertakan di dalam kitab ini, maka Alloh S.W.T memberikan taufiqnya kepadaku maka aku letakkan Do’a Surat Was samsi wa duhaha pada kitab ini, Do’a ini mempunyai banyak kegunaan :
 1. Amalan Menarik Khodam Wasyamsi Waduhaha
 2. Cara Mendapatkan Informasi Ghaib
 3. Cara Mendatangan GoLongan Jin
 4. Cara Merubah Batu Jadi Emas Intan Dan Permata
 5. Do'a Dzikir Rajah Kodam Wassyamsi Waduhaha
 6. Halimun Ilmu Menghilang Tak Bisa Di lihat manusia jin dan hewan
 7. Ilmu Membuka Gembok,Borgol,Rantai Dan Kunci Lainya
 8. Ilmu Menghancurkan Orang Dzolim
 9. Ilmu Merubah Kertas / Daun Jadi Uang
 10. Ilmu Merubah Kertas Jadi Uang
 11. Ilmu Sukses Bercocok Tanam Bertani Berkebun 

Demikian uraian singkat tentang Riyadoh Wasyamsi Waduhaha ,Catatan ini hanya sebagai penambah pengetahuan , jika anda berminat untuk mengamalkan atau memperdalam ilmu ini ada baiknya kamu mencari Guru yang benar-benar membidangi ilmu ini . Mengingat Resikonya sangat besar jika mengamlkan ilmu tanpa panduan seorang guru yang ahli , adapun kalau hanya untuk baca-baca atau sekedar tahu seperti apa do'a wasyamsi serta Wifiknya silahkan baca di artikel ini . Doa Wasyamsi Dan Khotim Kabir dan Shagir .